FAQ

Společnost nese jméno svého zakladatele a jednatele Pavola Baka. Je tvořena z Developerského a Stavebního oddělení. Více detailů na stránce “O Společnosti”.

Jelikož máme svoji stavební divizi, působíme u většiny staveb také jako generální dodavatel. Dále také využíváme prověřené externí stavební firmy / dodavatele.

Jsme Vám k dispozici každý pracovní den od 9:00 do 18:00. Schůzku a více informací lze sjednat telefonicky nebo pomocí kontaktního formuláře na našem webu.

Předrezervaci lze vytvořit společně s obchodním zástupcem, a to na základě vzájemné dohody po dobu 3 pracovních dnů.

Rezervací se rozumí stav po podpisu rezervační smlouvy. Tím startuje rezervační lhůta, v rámci které dochází k podpisu Smlouvy o Smlouvě budoucí kupní.

Tento výraz se objevuje zejména u projektů, kde jakožto developer využíváme bankovní financování. Tyto typy bankovních účtů zajišťují maximální bezpečí všem smluvním stranám (Banka, Developer a Kupující), kdy developer nemá přímý přístup k finančním prostředkům ze strany kupujícího, jelikož je jejich čerpání ve prospěch Developera řízeno financující bankou.

Odhadované budoucí náklady Vám budou poskytnuty na vyžádání, a to ve formě dokumentu obsahující náklady na energie CZK/m2. Jedná se o odhadované náklady vytvořené společně s dodavatelem energií, uvedené ceny nejsou ze strany developera závazné.

Standardním vybavením se rozumí interiérové vybavení (Sanita, Dlažby a Obklady, Podlahy, Dveře atd.), které je nedílnou součástí jednotky a je již plně zahrnuto v její ceně.

Každý projekt má svůj typ standardu, který lze shlédnout ve formě Katalogu standardu.

Ano, je však nutné mít od dotyčného ověřenou plnou moc. Jelikož si zakládáme na osobním přístupu, je preferovaný osobní kontakt s dotyčným nebo telekonference pro potvrzení detailů nákupu. V případě koupě pro nezletilou osobu je nutná asistence / podpis ze strany zákonného zástupce. Výše uvedené možnosti nesmí porušovat nebo být v rozporu se zájmy třetí osoby/ dítěte.

V bytových domech nebo komplexech, v nichž je alespoň pět bytových jednotek a alespoň tři jsou ve vlastnictví různých osob (fyzických či právnických), je nutno dle ustanovení Nového Občanského zákoníku (§ 1194 a násl. NOZ) vytvořit společenství vlastníků jednotek („SVJ“, často lidově nazýváno jako družstvo, které nicméně nemá nic společného s družstevním vlastnictvím nemovitosti). 

V závislosti na typu projektu používáme kombinaci externího bankovního financování spolu s vlastními zdroji. Některé projekty financujeme zcela z vlastních zdrojů.

Máme s výstavbou a prodejem nemovitostí více jak 8 letou zkušenost. Dále máme letité zkušenosti v oblasti komerčních nemovitostí a investičních instrumentů na globální úrovni. Reference a souhrn realizovaných projektu naleznete na webu v sekci “O nás“, nebo na tomto odkazu.

Naše klientské centrum sídlí na adrese Wolkerova 566/12, Praha 6. K dopravě lze využít hlavní linky MHD, a to zejména Metro A (Hradčanská) nebo Bus (Sibiřské náměstí). V případě dopravy autem je v lokalitě možnost parkingu v rámci placených (modrých) zón pro Praha 6. 

Prohlídky projektu se sjednávají s obchodním oddělením s minimálním předstihem 24h. V případě projektů, kde probíhá výstavba, nemusí být vždy prohlídka umožněna vzhledem k technickému stavu projektu (např. příprava stropní konstrukce, lití betonových podlah atp.). Avšak snažíme se našim klientům vyjít maximálně vstříc.

Standardní proces je v této posloupnosti: Rezervační smlouva RS, Smlouva o smlouvě budoucí kupní SoSBK, Smlouva kupní KS

Nákup lze financovat pomocí hypotečního úvěru nebo vlastními zdroji. Při využití našich partnerských bank lze dosáhnout rychlého a výhodného financování a to zejména díky absenci nutnosti odhadu nemovitosti. V těchto případech mají partnerské banky kompletní znalost projektu vč. již vyhotoveného odhadu nemovitosti.

Daň z příjmů ve výši 15  % v případě prodávajícího fyzické osoby a 21  % v případě právnické osoby. Hradí ji prodávající / developer.

Dále vzniká nabytím nemovitosti povinnost k platbě “Daně z nemovitosti“, kdy vlastník nemovitosti (ať už bytu, domu nebo pozemku), zapsaný k 1. lednu daného roku jako vlastník v katastru nemovitostí, je povinen do konce ledna daného roku podat přiznání k dani z nemovitých věcí a do konce května daného roku jej zaplatit.

Záruka se může týkat bytové, či nebytové jednotky a dále pak společných prostor domu, kde se jednotka nachází. Reklamační řád se rovněž vztahuje na součásti a příslušenství domu, včetně těch, které jsou umístěny mimo něj na funkčně souvisejících pozemcích.

Záruční doba trvá 36 měsíců. Začíná běžet dnem vkladu vlastnického práva k jednotce do příslušného katastru nemovitostí, resp. dnem zákonného vzniku společenství vlastníků jednotek. Výjimkou je záruční doba na silikonové a akrylátové tmely, zde je lhůta pro podávání reklamací pouze 6 měsíců.